Akademie výtvarných umění v Praze je nejstarší uměleckou školou u nás. Vznikla již v roce 1799 císařským dekretem, a to jako kreslířská akademie, a rok na to zahájila svoji činnost.

Galerie AVU

Přímo v této budově Akademie výtvarných umění sídlí od roku 1993 Galerie AVU. Funguje jako výstavní prostor pro studenty. Plní nejen tradiční funkce galerie, ale je to také komunikační prostor na úrovni praktických výstupů s přesahy mimo školu.

Odborná i laická veřejnost má tak možnost seznámit se s kurátorskými projekty a pracemi svých žáků. Zároveň dává i příležitost samotným studentům k setkávání se s různými druhy umění prostřednictvím akcí pořádaných kurátory, umělci nebo studenty jiných českých i zahraničních škol.

O autorském tichu

Aktuální výstavní projekt je kurátorskou skupinovou výstavou. Na několika případových studiích mapuje okolnosti odchodu umělců ze scény, vzdání se aktivní umělecké dráhy, změny jejich tvorby nebo jiné druhy přechodu.

„Základní koncepcí projektu je jednotlivými artefakty prezentovat a zkoumat tyto body zlomu spolu s uměleckými i osobními motivacemi, jež jim předcházely, a také mapovat období, které nastalo poté,“ přibližují koncept výstavy její organizátoři.

Tři umělci a jedna umělkyně

V prostoru je výstava koncipována jako cesta. Představuje nástroje a výpovědi a skládá se ze tří částí - před / bod zlomu / po. V etapě "bod zlomu" najdete přímo osobní výpovědi umělců týkající se jejich přechodu mezi různými typy vyjádření. Tři umělci a jedna umělkyně různých generací zde zjevují různé roviny změny.

„Každá z těchto čtyř osobností představuje jinou formu přechodu, jinou motivaci a jiné role přicházející po vymanění se z pozice umělce či aktéra v určitém kulturním poli, ať už zvolením si jiné formy tvořivosti, či jen dočasnou přestávkou,“ dodávají pořadatelé expozice.

Umělců, kteří přestali tvořit z různých důvodů, je mnoho. Zde jde však o jinou skupinu. O ty, kteří se dokázali uplatnit, dokonce byli na vrcholu své tvorby, ale rozhodli se dále jít jinou cestou nebo najednou vystřídat pole své působnosti.