Organizace Lékaři bez hranic působí v České republice již od roku 2006. V počátcích se soustředila na nábor nových spolupracovníků pro mise a na informování o svém poslání a o situaci v krizových oblastech. V roce 2008 založili Lékaři bez hranic novou obecně prospěšnou společnost, která se kromě dosavadních aktivit začala věnovat získávání finančních prostředků od české veřejnosti pro zajištění a rozšíření humanitárních projektů organizace.

Poznejte hrdiny

Činnost české kanceláře, která své pracovníky vysílá na mise po celém světě, představuje unikátní cyklus veřejných debat s názvem Debriefing. Návštěvníci budou díky němu mít šanci podívat se za kulisy misí Lékařů bez hranic. Každý měsíc jeden český novinář nebo novinářka vyzpovídá před publikem v prostorech Kasáren Karlín v Praze jednoho lékaře nebo dalšího spolupracovníka organizace. Čas bude i na divácké dotazy.

Proč Debriefing?

Před odjezdem na misi absolvuje každý účastník řadu „nalejváren“ zvaných briefingy. A po návratu zase debriefingy, kdy rozebírá, jak vše probíhalo a co se přihodilo. A právě těmito seancemi byl cyklus rozhovorů inspirován.  

Novináři byli pro moderování Debriefingů osloveni záměrně, protože právě oni v roce 1971 organizaci Lékaři bez hranic společně s lékaři založili.

Farmaceut z Bangladéše

Třetí Debriefing z cyklu se koná 30. 7.. Tentokrát bude novinářka Zuzana Hodková zpovídat farmaceuta Stanislava Havlíčka, který byl s Lékaři bez hranic na dvou misích - v Bangladéši a Jižním Súdánu. Bývalý prezident České lékárnické komory vyjel na první misi s Lékaři bez hranic v roce 2016. Jeho první půlroční mise ho zavedla do jihosúdánského Agoku, kde spravoval nemocniční lékárnu. Na své druhé misi působil v Bangladéši v projektu zaměřeném na pomoc Rohingům.