Jednou za měsíc se v přednáškovém sále Národního technického muzea konají přednášky Klubu Za starou Prahu z cyklu věnovaného našemu hlavnímu městu. Tentokrát si můžete poslechnout zajímavosti o beuronském umění.

Beuronské umění

Jedná se o umělecký směr v oblasti architektury, sochařství, malířství a uměleckého řemesla. Jeho počátky sahají do druhé poloviny 19. století. Zakladatelem je Peter Desiderius Lenz, benediktin z kláštera v Beuronu v jižním Německu.

Benediktinští mniši, kteří byli ze svého kláštera vyhnáni roku 1880 Otto von Bismarckem, našli nové působiště i v pražském klášteře Na Slovanech. V našem hlavním městě vytvořili unikátní památky.

Egyptská inspirace

V Národním technickém muzeu budou 24. února přednášet přední odbornice Hana Navrátilová a Monica Bubna-Litic. Obě lektorky představí toto umění včetně důvodů, proč umělci Beuronské školy hledali inspiraci právě v Egyptě.

„Dalším tématem bude také otázka, proč se díla druhé generace beuronských umělců po odchodu mimo jižní Německo liší od původní tvorby. K vydání mají připravenou další publikaci s názvem Egypt na Smíchově, kterou v rámci této přednášky představí,“ sdělili k připravované přednášce organizátoři akce.

Pražské památky

Mezi beuronské památky v Praze patří klášter Sacre Couer a Emauzský klášter. Kostel sv. Gabriela na Smíchově je považován za nejcennější, je součástí kláštera a je druhou nejucelenější památkou beuronského slohu na světě. Jeho výzdoba je právě dílem malíře Petra Desideria Lenze a je inspirována starořeckým, egyptským, starokřesťanským a byzantským uměním.