Monumentální barokní komplex v Praze 8 má totiž projít velmi nákladnou rekonstrukcí. Dočkat by se měl i dostavby dvou několikapatrových křídel, která by mohla sloužit například jako koncertní sál. A v CAMPu se tak vytvoří prostor pro věcnou diskusi o tomto tématu.

„Chceme diskutovat o tom, jaká úskalí s sebou přináší proces dostavby jedné z nejvýznamnějších pražských památek. V diskuzi vyvstanou otázky, jak přistupovat ke konverzím historických budov, jakou roli hraje stát, město a příspěvkové organizace,“ sdělili k chystané diskuzi pořadatelé.

Skvost české barokní architektury

Pražská Invalidovna patří mezi nejvýznamnější stavby předního českého barokního architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera, provedené v jeho vrcholném tvůrčím období ve 30. letech 18. století. Projektována byla podle vzoru pařížské Invalidovny v letech 1731–1737 pro ubytování válečných invalidů. Základní koncept byl vytvořen a schválen u císařského dvora ve Vídni. Zrealizovala se však pouhá devítina z původního návrhu.

Přestože nikdy nebyla dostavěna, patří k největším barokním areálům nejen v Praze, ale i v celých Čechách. Je to takový funkčně i provozně promyšlený a plnohodnotný stavební celek. Od roku 2017 je chráněn jako národní kulturní památka.

Nová Invalidovna

„Invalidovnu otevřeme k užívání široké veřejnosti, rehabilitujeme unikátní barokní památku a současně zajistíme důstojné prostředí vynikajícímu pěveckému tělesu. Formu moderní přístavby jsme zvolili jako deklaraci doby, ve které vznikla, a současně tím chceme ukázat, že památková péče může a chce pracovat s moderní architekturou,“ uvedla k plánům ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

Obnovený areál tak bude sloužit jako sídlo Národního památkového ústavu a pro Pražský filharmonický sbor, část bude zpřístupněna veřejnosti formou prohlídkové trasy. Vzniknou tam i výstavní, konferenční prostory a místa pro vzdělávání a komunitní aktivity.