Katedra byla založena v roce 1992. Jejím otcem je autor, herec a psycholog prof. Ivan Vyskočil, jeden ze zakladatelů české divadelní alternativy, který stál i u zrodu Divadla Na zábradlí. V roce 2003 ho na místě vedoucího vystřídal dramatik, esejista, spisovatel a písničkoznalec prof. Přemysl Rut a v roce 2013 katedru převzal teatrolog, nakladatel a pohádkář doc. Michal Čunderle.

Zdejší studium dramatické kultury a tvorby se primárně zabývá autorstvím a hráčstvím. Hlavními studijními disciplínami oboru jsou dialogické jednání s vnitřním partnerem, autorské čtení a autorská prezentace.

Čeští i zahraniční studenti

Na katedře učí vybraná desítka interních a dvacítka externích pedagogů a studuje na čtyřicet studentů, z nichž čtvrtina pochází ze zahraničí. S prací a tématy katedry se můžete seznámit na semestrálních klauzurách, na festivalu Autorská tvorba nablízko, v publikacích katedry anebo třeba v rámci Autorské prezentace, která se koná 27. srpna v pražské Altě.

Osobní témata a příběhy

Autorská prezentace, to je několikaminutové představení, které si každý student tvoří sám ze svých osobních témat a příběhů a v němž zapojuje hlas, pohyb, dialogické jednání a další psychosomatické disciplíny, které studuje na katedře. Pásmo jednotlivých představení ukáže různorodé způsoby, jak na jevišti zkoumat a rozvíjet svůj potenciál, vlastní výraz i téma.

V Altě vystoupí jak šestice studentů českého programu, tak v angličtině jejich tři zahraniční kolegové. Pokud vás tedy zajímá divadelní alternativa anebo uvažujete o studiu na této netradiční katedře, Autorská prezentace je tu pro vás.