Klasické s Vánoci spojené motivy si zájemci mohou prohlédnout ve společnosti průvodce, který tato díla ukáže na exponátech z oboru malířství a sochařství z bohatých sbírek Národní galerie. Ta se ve své středověké sbírce, příhodně vystavené v klášteře svaté Anežky České, zaměřuje jak na díla spjatá s českými zeměmi, tak na ta vytvořená v širším středoevropském regionu – zvláště jde o Franky, Rakousy, Sasko, reprezentované díly Hanse Pleydenwurffa, Albrechta Altdorfera, Hanse Hesseho či Lucase Cranacha staršího.

Co v klášteře uvidíte?

Ke klenotům zdejší sbírky patří hlavně díla z období vlády Lucemburků – krále Jana, císaře Karla IV. a jeho synů – zastupuje je Mistr Michelské madony, Mistr Vyšebrodského oltáře, Mistr Theodorik, Mistr Třeboňského oltáře a jde o díla tzv. krásného slohu. Dále tu najdeme pozdní gotiku vlády Vladislava a Ludvíka Jagellonského – reprezentanty jsou Mistr Svatojiřského oltáře, Mistr Puchnerovy archy, Mistr Litoměřického oltáře, Mistr Oplakávání ze Žebráku, Mistr Oplakávání ze Zvíkova, Monogramista IP a další.

Mistři anonymní i známí 

Většina středověkých mistrů zůstává anonymními, patrně šlo o mnichy nebo jiné duchovní. Jejich díla jsou označována podle míst, kde tvořili, jako Mistr Vyšebrodského oltáře anebo Mistr Litoměřického oltáře.

Jednoho středověkého malíře ale jménem známe. Jde o Mistra Theodorika, který tvořil na dvoře Karla IV. Theodorik (také Dittrich, Dětřich, Jetřich, Dětřich Pražský přezdívaný Zelo, Horlivec) patrně pocházel ze severní Itálie a v letech 1359 – 1367 je uváděn jako dvorní malíř Karla IV. a představený pražského malířského bratrstva. Stojí za unikátní výzdobou kaple sv. Kříže na hradě Karlštejně se 129 deskovými obrazy a nástěnnými malbami. I jeho díla během prohlídky návštěvníci uvidí.

Za návštěvu stojí i samotný klášter

Za návštěvu stojí také okruh věnovaný historii dvojkláštera a jeho zakladatelce, přemyslovské princezně Anežce. Jeho součástí je také lapidárium v konventu klarisek (černá kuchyně a refektář) a menších bratří (ambit), které zahrnuje významný soubor architektonických fragmentů z doby výstavby kláštera, zakládacích desek oltářů a náhrobních kamenů. Celoročně jsou nově otevřeny také obě klášterní zahrady s prohlídkovým okruhem architekturou kláštera a sochařskými díly předních českých umělců. Podrobnosti najdete na stránkách Národní galerie.