Nejbližší setkání:

22. 3. Nová stálá expozice

Prezentace představí výsledky soutěže na novou stálou expozici v Gotickém sklepě a vítězný návrh od Roháč Stratil architektonický ateliér. Návštěvníci se seznámí s plánovanou podobou a koncepcí nové expozice a dalšími novinkami.

  • Uskuteční se v komorním sále Starého purkrabství od 19:00 hodin, vstup zdarma.

 

Další termíny a témata: 

18. 4. Vyšehradské parky

Setkání bude o proměnách veřejných prostranství, o tom, co se návštěvníkům líbí a co by změnili. Připomene historii, ukáže současnost a nabídne nahlédnutí do budoucnosti vyšehradských parků.

16. 5. Vyšehradská květena

Bude příležitost objevit barvy a vůně vyšehradských záhonů, poznat jejich kompozici a , symboliku. A také se dozvědět, jaké botanické poklady se v areálu nacházejí a čím jsou zajímavé vyšehradské stromy.

15. 6. Drobné památky Vyšehradu

Připraveny budou odpovědi na zvídavé otázky – např. Co zbylo z vyšehradské zbrojnice, jaký byl osud kříže nad Cihelnou bránou nebo kolik je na Vyšehradě studen? Zároveň se bude mluvit i o restaurování a obnově drobných památek.

 

Podrobnosti k jednotlivým setkáním budou aktuálně zveřejňovány na stránkách NKP Vyšehrad.