Obsahuje informace o hlavním městě Praze a jeho obyvatelích, za celé město i za jednotlivé městské části, statistická data z oblasti turismu i praktického života, srovnání vybraných údajů za Prahu s republikovým průměrem a další zajímavé informace.

Publikace je určena široké veřejnosti, k dispozici je česká a také anglická jazyková verze.

Přílohy: