I. etapa – „Modernizace trati Praha – Kladno s připojením na letiště Ruzyně, projekt PRaK“

Cílem projektu je napojení letiště Ruzyně a města Kladna na hl. m. Prahu příměstskou a městskou železniční dopravu odpovídající standardu západoevropských měst a letišť. Délka trasy I. etapy z Masarykova nádraží na letiště Ruzyně činí 20,3 km a návrhová rychlost je 80 km/hod.

Trasa rychlodráhy zachovává v podstatě dnešní trať Praha, Masarykovo nádraží – Praha, Bubny – Praha, Dejvice – Praha, Ruzyně, kde se napojí nová část trati na letiště. Rychlodráha bude dvoukolejná, elektrizovaná trať, po všech stránkách vybavená moderním zařízením a technologií.

V obvodu Stromovky bude trať vedena dvěma novými tunely. Podpovrchově je řešena i navazující část trasy, včetně železniční stanice Dejvice. V dalším jejím průběhu, tj. mezi železniční stanicí Praha – Dejvice a železniční stanicí Praha – Ruzyně je trať vedena po povrchu prakticky ve stopě dnešní jednokolejné trati, s drobnými korekcemi, vyplývajícími ze zdvoukolejnění a z požadavků na zrychlení přepravy.

Úsek Masarykovo nádraží – Praha–Ruzyně – letiště Ruzyně

Délka20,3 km
Navrhovaná rychlost80 km/h
Počet zastávek9
Doba jízdy (vč. zastávek)26,5 min.

Zastávky:

 • Masarykovo nádraží
 • Bubny
 • Výstaviště
 • Dejvice
 • Veleslavín
 • Liboc
 • Ruzyně
 • Dlouhá míle
 • Letiště Ruzyně

Vizualizace k jednotlivým zastávkám naleznete v galerii.

II. etapa – „Modernizace trati Praha – Kladno s připojením na letiště Ruzyně, projekt PRaK“

Pro II. etapu, která zahrnuje Modernizaci traťového úseku železniční stanice Praha, Ruzyně – Kladno, je doposud zpracována a projednána Územně technická studie. Tato studie vymezila základní technické požadavky vztahující se k dokumentaci pro územní rozhodnutí této etapy a v roce 2003 byly pořízeny podklady pro zpracování dokumentace územního řízení II. etapy.

Základní technické požadavky pro dokumentaci územního rozhodnutí II. etapy

 • zdvoukolejnění trati mezi železničními stanicemi Praha, Ruzyně a Kladnem, navazující na dvoukolejnou trať železniční stanice Praha, Masarykovo nádraží – železniční stanice Praha, Ruzyně, řešenou v I. etapě
 • elektrizaci trati stejnosměrnou trakcí 3 kV
 • vybavení trati moderním zabezpečovacím zařízením 3. kategorie, doplněným o evropský systém vlakového zabezpečovače (ETCS)
 • úpravu směrových poměrů na rychlost 100 km/h, v odůvodněných případech snížené na 80 km/h, v ucelených úsecích, kde je možno tuto rychlost využít na 120 km/h
 • peronizaci nebo poloperonizaci stanic

Úsek Praha - Ruzyně - Kladno - město

Délkaasi 20 km
Navrhovaná rychlost100-120 km/h
Počet zastávekbude upřesněn
Doba jízdy (vč. zastávek)asi 15 min.

Zastávky:

 • Hostivice
 • Jeneč - Hostivice, Jeneček
 • Pavlov
 • Malé Přítočno
 • Pletený Újezd
 • Kladno - Ostrovec

Mapy k jednotlivým zastávkám najdete v galerii.