V Praze žije více než 1 200 000 obyvatel a denně ji navštíví přes 100 000 turistů.

V čele hlavního města stojí volený primátor. Základním orgánem správy města je sedmdesátičlenné zastupitelstvo hlavního města Prahy, z něhož 11 členů tvoří radu hlavního města Prahy. Volební období je čtyřleté. Výkonným úřadem je Magistrát hlavního města Prahy se specializovanými odbory a útvary. Pro zajišťování chodu města a služeb jeho obyvatelům a návštěvníkům Praha zřídila 90 organizací a podniků.

Základní informace o Praze
Rozloha: 496 km²
Počet obyvatel: 1 262 000
Zeměpisná poloha: (střed města) 50° 05' 19" severní šířky a 14° 25' 17" východní délky
Prahou prochází tzv. pražský poledník znázorněný odlišně dlážděnou čarou na Staroměstském nám. poblíž Husova pomníku (14° 25' 17" východní délky)
Čas středoevropský (GMT + 1), letní čas – středoevropský + 1 (GMT + 2)
Nadmořská výška: průměrná 235 m n. m.
nejvyšší 399 m n. m. Teleček, Praha 5, katastrální území Sobín, lokalita Za hospodou (za Zličínem směr Chrášťany)
nejnižší 177 m n. m. Sedlec u Vltavy
Bílá hora 381, Děvín 310 m n. m., Petřín 318 m n. m., Vítkov 270 m n. m., Vyšehrad 231 m n. m.
Podnebí: průměrná roční teplota 9,0 °C v letním období – červenec 19,0 °C v zimním období – leden –0,9 °C
Hlavní řeka: Vltava protéká Prahou v délce 31 km, v nejširším místě má 330 m, řeka má 9 ostrovů
Mosty přes Vltavu: po proudu řeky – Závodu míru, Branický, Barrandovský, Železniční, Palackého, Jiráskův, Legií, Karlův, Mánesův, Čechův, Štefánikův, Hlávkův, Negrelliho viadukt, Libeňský, Holešovický železniční, Barikádníků, Holešovický tramvajový, Trojská lávka – celkem 18 mostů
Elektrické napětí: 230 V
Historické jádro: Hradčany, Malá Strana, Staré Město včetně Josefova, Nové Město a Vyšehrad
Počet věží: udává se cca 500
Parky a zahrady: 870 ha
Založení města: v 9. st. (založení Pražského hradu)
historické jádro města je Pražskou památkovou rezervací o rozloze 866 ha.
Patří sem Vyšehrad, Pražský hrad, Staré Město včetně Josefova, Malá Strana, Hradčany a Nové Město. V prosinci 1992 bylo definitivně rozhodnuto o zapsání historického jádra Prahy do Seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO.
Administrativní dělení: od 1. 7. 2001: 22 správních obvodů, 57 městských částí

Více informací o Praze na stránkách Prague City Tourism: www.prague.eu