Strahovská knihovna patří mezi nejslavnější a nejstarší knihovny (nepřetržitě pracuje už 800 let) a je také největší privátní vědeckou knihovnou v České republice. Její sbírky ale daleko přesahují rámec jednoho státu a bez nadsázky je součástí evropského kulturního dědictví. Také proto se finance na rekonstrukci našly v tzv. Norských fondech a zároveň také v pokladně hlavního města Prahy, které věnovalo pět milionů korun.

Čekalo se třináct let

„Už v roce 1994 byl rekonstruován Teologický sál a letos konečně přišla řada na Filozofický sál,“ uvedl  ředitel Strahovské knihovny P. Evermod Gejza Šidlovský. „O rekonstrukci se uvažovalo už před 13 lety, ale z nedostatku financí jsme tak nemohli učinit. Jen díky Norsku a hlavnímu městu Praze a také ministerstvu kultury se podařilo finance shromáždit.“

Unikáty se budou stěhovat

Dříve, než celý sál zaplní lešení, musí se vystěhovat téměř 50 tisíc svazků knih pocházejících z doby od 16. do 20. století. Sama rekonstrukce začala odstraňováním parket, které budou označeny,  restaurovány a opět vráceny na své místo. „Lešení poslouží k restaurování nástropní malby od vídeňského malíře Franze Antona Maulbertsche, který je dokončil v r. 1794. Tato malba byla v minulosti nevhodně přemalována, aby se zakryly skvrny po zatečení, a tím došlo k jejímu znehodnocení. Za ta staletí se tam také nashromáždil prach a špína, které  zakrývají původní  barevnost, vzdušnost a lehkost malby,“ upozornil P. Evermod Gejza Šidlovský. Restaurovat  se budou i skříně, které původně pocházejí z kláštera premonstrátů v Louce, odkud je Strahov koupil po zrušení kláštera za panování Josefa II. „Původně voskované ořechové skříně byly na přelomu 60. a 70. let znehodnoceny syntetickým lakem.  Hodně tím utrpělo i zlacení, takže i to se musí obnovit v plné míře,“ uvedl P. Šidlovský.

Knihovna je stále v provozu

Po dobu restaurátorských prací bude areál Strahovského kláštera včetně knihovny a obrazárny přístupný veřejnosti ve stejném rozsahu jako v době před rekonstrukcí. Pro badatelské účely bude studovna Strahovské knihovny přístupná v době jako před započetím rekonstrukce, kromě období stěhování knihovního fondu. Informace jsou na internetových stránkách kláštera.

Restaurování bude pokračovat

Strahovská knihovna nebude po dokončení Filozofického sálu na sklonku příštího roku ještě zdaleka zrekonstruována. „Doufám, že se co nejdříve setkáme v okamžiku, kdy se bude zahajovat budování  nového vstupu do knihovny a kdy se bude chystat také nový návštěvnický okruh,“ řekl  P. Šidlovský. Je dobré uvést, že do knihovny přijde ročně kolem čtvrt milionu návštěvníků. Budou se také budovat nové depozitáře pro nově restituované sbírky Strahovské knihovny, to je sbírku map, grafickou sbírku, která čítá asi 50 tisíc tisků, a vznikne  i nový trezor pro rukopisnou  sbírku, která čítá asi tři tisíce exemplářů, a sbírku  inkunábulí, která je druhou největší sbírkou v České republice.