Karlův most spojuje části historického centra – Malou Stranu se Starým Městem – a přes den je obsazen turisty, kteří pořizují ty nejlepší záběry na okolní panoráma. Běžte se po Karlově mostě projít brzy ráno a odměnou vám bude kouzelný východ slunce. Odpoledne zde narazíte na živý ruch s pouličními umělci a večer se historický most stane romantickou kulisou, která doprovodí vaši návštěvu restaurace nebo baru.

Karlův most je pojmenován po císaři Karlu IV. Lucemburském, který byl mocným vladařem 14. století. Most dal postavit na místě staršího kamenného mostu, kterému se říkalo Juditin a který byl stržen povodní ve 13. století.

Magické datum

Stavbou mostu pověřil Karel IV. mistra Petra Parléře, který ho vystavěl z pískovcových kvádrů, jádro mostu je pak z opuky spojované maltou. Most je dlouhý 515 metrů a stojí na 16 obloucích o rozpětí od 16 do 23 metrů, jeho šířka je 9,5 metru. Byl dokončen počátkem 15. století a pravidelně ho ničily povodně a vždy byl rekonstruován. Naposledy Karlův most prošel opravou v roce 2010.

Karel IV. výrazně ovlivnil podobu Prahy, kterou koncipoval jako Nový Jeruzalém a každá jeho stavba má svůj mystický význam. Stejně jako most, jehož základní kámen byl položen 9. července 1357 v 5 hodin 31 minut: když seřadíte číslice za sebou, je to řada lichých čísel, která tvoří i tzv. magickou past, řada 135797531 se čte stejně z obou stran.

Podobná magická past se prý skrývala i v krovech staroměstské mostecké věže, kde byl vytesán latinský nápis: SIGNATESIGNATE­MEREMETANGISE­TANGIS ROMATIBISUBITI­MOTIBUSIBITAMOR, což v překladu znamená „Ukazuj se jako znamení (na obloze), marně se mne dotýkáš a po mně zříš. Říme, skrze pohyby (hvězd) náhle přijde k tobě láska.“ Tento nápis ale dodnes čeká na svoje objevení.

Další tajemství Karlova mostu můžete objevit sami, ale jen v době letní rovnodennosti, tedy kolem 21. června. Když se totiž postavíte ke Staroměstské mostecké věži, která sama nabízí plno tajemných symbolů, uvidíte, jak slunce zapadá za kněžištěm katedrály sv. Víta. A právě tam, kde se objeví poslední paprsky slunce, jsou ukryty ostatky sv. Víta.

Galerie barokních soch

Karlův most je nejen jedním z nejstarších dochovaných mostů v Evropě, ale také unikátní galerií především barokních soch. Je jich celkem 30, tou první byla roku 1683 socha sv. Jana Nepomuckého, který je patronem mostů a námořníků. Socha je jako jediná bronzová, další jsou z kamene a dnes už jsou ve velké míře replikami originálů.

Sochy jsou umístěny na zábradlí, nezapomeňte se ale podívat i na jednu postavenou na pilíři: jde o Bruncvíka, hrdinu středověké legendy, u jehož nohou leží lev. Říká se, že jeho zlatý meč srážel hlavy nepřátelům českého království a že Bruncvíkovo tělo je pohřbeno uvnitř mostu.