S pohřbíváním na Olšanech se začalo kvůli morové epidemii, která řádila v Praze v roce 1679. Vedle malého hřbitova brzy vyrostla dodnes stojící kaple zasvěcená sv. Rochovi, sv. Šebastiánovi a sv. Rozálii, patronům proti morové nákaze. Od té doby bylo na Olšanských hřbitovech za celou dobu jejich existence pohřbeno více než dva miliony mrtvých.

Dvousetletý hřbitov

Pravidelným hřbitovem pro Staré i Nové město se Olšany staly až v roce 1786, kdy Josef II. zakázal pohřbívání uvnitř městských hradeb. Na následujících dvě stě let se tak Olšanské hřbitovy staly posledním místem odpočinku většiny Pražanů, mezi nimiž nechyběly ani významné osobnosti české vědy, kultury a politiky.

Hybatelé české společnosti

Výčet všech významných osobností pohřbených na Olšanech by zabral několik stran. Vzpomeňme alespoň na některé. Ve staré části Olšanských hřbitovů odpočívá například K. Havlíček Borovský, J. Jungmann, F. L. Čelakovský anebo L. Stroupežnický. V páté části hřbitova pak najdeme náhrobky J. Mánesa, S. Rašilova a také K. J. Erbena. V novější části hřbitovů jsou pochováni takové osobnosti jako Josef Lada, Jan Palach anebo Voskovec s Werichem.

Umění na hřbitově

Na Olšanských hřbitovech také najdeme celou plejádu umělecky cenných náhrobků, skulptur a hrobek. Například reliéf na náhrobku sochaře Josefa Maudra je dílem jednoho z jeho žáků, známého sochaře Františka Bílka. Významná jsou zde také díla z rukou V. Prachnera, F. X. Lederera a I. Platzera. Jako největší pomník na Olšanských hřbitovech bývá uváděna Hrdličkova hrobka vedle hlavního vchodu s překrásným bílým mramorovým sousoším od sochaře Františka Rouse.

Současnost hřbitova

Olšanské pohřebiště tvoří celkem dvanáct hřbitovů. K rozloučení se zesnulými slouží dvě obřadní síně, z nichž ta novější se nachází v budově někdejšího prvního pražského krematoria. K dnešnímu dni je v Olšanech evidováno na 230 000 pohřbených, 65 000 hrobů, 200 kaplových hrobek a šest kolumbárií. Nově zde také vzniká Naučná stezka Olšanské hřbitovy, která prozatím mapuje historii tří nejstarší oddělení a taktéž popisuje životní osudy zde pohřbených osobností.