Tradičně byl největší zájem o primátorskou rezidenci, kde bylo třeba si prohlídku rezervovat a kapacita návštěvnických skupin byla velmi rychle zaplněna.

 Rezidence primátora hlavního města Prahy na Mariánském náměstí byla zřízena v roce 1928 jako oficiální sídlo pražského primátora a dnes je využívána k protokolárním a reprezentačním účelům. Prohlídková trasa v doprovodu průvodce zahrnovala reprezentační a přijímací místnosti zařízené ve stylu art deco.

Novinkou letošního Dne otevřených dveří byl Clam-Gallasův palác a i zde zájemci o prohlídku zcela zaplnili rezervace.

Clam-Gallasův palác na rohu Mariánského náměstí a Husovy ulice je jedním z nejkrásnějších pražských barokních paláců. Nyní je zde pracoviště Archivu hl. m. Prahy, palác se postupně opravuje a příležitostně se zde konají výstavy, koncerty nebo společenské akce. Prohlídka zavedla návštěvníky do druhého patra, kde jsou hlavní reprezentační prostory. Mimo jiné Mramorový sál se zrcadly a křišťálovými lustry, kterému se říká též Bílý, Zlatý či Slavnostní a který kdysi sloužil jako taneční sál.

Nová radnice na Mariánském náměstí byla návštěvníkům volně přístupná.

I tato budova je historickým objektem, více než stoletým, ovšem plně sloužícím od samého začátku úředním účelům. Na návštěvníky čekala prohlídka velkého jednacího sálu, který vznikl přestavbou a následnými modernizacemi – naposledy letos v létě - původní ústřední dvorany se skleněným zastřešením a přepážkami pro klienty berního úřadu.