Tento areál je otevřen denně od 6:00 do 22:00 hodin. Vše podstatné o možnosti návštěvy najdete zde, kde je k dispozici i virtuální prohlídka Hradu.  

Katedrála svatého Víta

Katedrála svatého Víta, Vojtěcha a Václava tvoří dominantu Hradu: byla budována jako centrum politického a duchovního života Čech, je místem korunovací králů a inaugurací prezidentů. Stala se i jablkem svárů státu a církve. Spor byl nedávno urovnán, a tak se o katedrálu stará jak stát, tak církev, stejně, jako tomu bylo kdysi v dějinách. 

Chrám založil Karel IV. se svým otcem Janem Lucemburským, prvním stavitelem byl Francouz Matyáš z Arrasu a po něm Petr Parléř. Stavbu přerušily husitské války v roce 1420 a katedrála byla dokončena až v roce 1929. Je plná uměleckých skvostů, nejznámější je obrovský stříbrný náhrobek sv. Jana Nepomuckého, patrona mostů a námořníků, a kaple sv. Václava vykládaná drahými kameny. Podívat se z věže katedrály můžete ve svém počítači zde.

Bazilika sv. Jiří

Bazilika sv. Jiří je druhým nejstarším kostelem v Praze. Je to skvost románské architektury a opět i místo, které ovlivňovalo českou státnost. Do vybudování katedrály sv. Víta tu byli pohřbíváni i čeští panovníci.

Bazilika  je známa i legendou o tom, že starý kříž, který visí v chrámu, ronil krvavé krůpěje  vždy, když měl zemřít někdo z královského rodu Přemyslovců. Babička českého patrona sv. Václava se pod ním často modlila, a když jí spadla krůpěj na čelo, viděla svůj pokoj a cítila předtuchu smrti. 

Zlatá ulička

Zlatá ulička na východní straně Hradu byla rekonstruována do podoby, kdy na Hradě bydleli i obyčejní lidé. A to bylo až do druhé světové války. Najdete tu nejen obchody, ale i doklady o životě lidí zde, například zlatnickou dílnu (původně se ulička jmenovala Zlatnická), vybavení domu sběratele filmů, díky němuž se dochovala celá řada snímků. To vše vyvrací legendu, že v uličce žili alchymisté...

Obrazárna Pražského hradu 

Věhlasné sbírky císaře Rudolfa II. se sice nedochovaly celé, ale přesto ještě dnes je v majetku Pražského hradu na 4 000 uměleckých děl, z nichž ta nejlepší jsou vystavena právě v Obrazárně. Najdete tu díla renesanční i barokní. Zajímavostí je, že špičková díla kupoval pro císaře malíř Karel Škréta, který se v posledních letech dostává do centra pozornosti světových galerií. Ostatně i jeho díla v Obrazárně najdete.

Prezidentské návštěvy

Dostat se na Pražský hrad v době, kdy se tu koná oficiální státní návštěva, je někdy problematické. Záleží na bezpečnostních opatřeních a rozsahu návštěvy: sledujte informace na stránkách Pražského hradu.