Pohledy zblízka na výzdobu fasády věže, montáž nových věžních hodin, momenty z restaurátorských ateliérů, nálezy očekávané i neočekávané i nahlédnutí do útrob soustrojí orloje a mnoho dalších unikátních snímků představuje expozice ve 2. patře Staroměstské radnice v Galerii Praesidium. Kromě fotografií jsou zde např. i sochy svatých – Vojtěcha, Víta, Ludmily a Václava – sejmuté z vnějšího ochozu radniční kaple, které byly nahrazeny kopiemi.

A když už navštívíte Staroměstskou radnici, možná se podíváte do dalších prostor této atraktivní pražské památky. Více o ní, o otevírací době, prohlídkových okruzích a další informace naleznete zde.