Kamenné prvky a jejich restaurování, práce v kapli, interiér opravené věže, kontrolní den (Portál hlavního města Prahy)

11.5.2018 - Kamenné prvky a jejich restaurování, práce v kapli, interiér opravené věže, kontrolní den

Celkový počet: 38
Celkový počet: 38

Užití fotografií je možné pouze pro osobní potřebu uživatele portálu www.praha.eu. Užití fotografií pro jinou než osobní potřebu je možné pouze se souhlasem autora.