Dokumentace nálezu kostí v desce oltářní menzy (Portál hlavního města Prahy)

19.5.2017 - Dokumentace nálezu kostí v desce oltářní menzy

Celkový počet: 9
Celkový počet: 9

Užití fotografií je možné pouze pro osobní potřebu uživatele portálu www.praha.eu. Užití fotografií pro jinou než osobní potřebu je možné pouze se souhlasem autora.