Instalace Apoštolů v kapli (Portál hlavního města Prahy)

22.8.2018 - Instalace Apoštolů v kapli

Celkový počet: 18
Celkový počet: 18

Užití fotografií je možné pouze pro osobní potřebu uživatele portálu www.praha.eu. Užití fotografií pro jinou než osobní potřebu je možné pouze se souhlasem autora.