Instalace desky kalendária, detaily kamenické výzdoby, pohled do komory s apoštoly (Portál hlavního města Prahy)

20.9.2018 - Instalace desky kalendária, detaily kamenické výzdoby, pohled do komory s apoštoly

Celkový počet: 36
Celkový počet: 36

Užití fotografií je možné pouze pro osobní potřebu uživatele portálu www.praha.eu. Užití fotografií pro jinou než osobní potřebu je možné pouze se souhlasem autora.