Instalace soch, úpravy číselníků, finální práce uvnitř i na fasádě (Portál hlavního města Prahy)

21.9.2018 - Instalace soch, úpravy číselníků, finální práce uvnitř i na fasádě

Celkový počet: 24
Celkový počet: 24

Užití fotografií je možné pouze pro osobní potřebu uživatele portálu www.praha.eu. Užití fotografií pro jinou než osobní potřebu je možné pouze se souhlasem autora.