Kontrolní den, čištění kamene, oprava erbů a natírání desky astrolábu (Portál hlavního města Prahy)

20.7.2018 - Kontrolní den, čištění kamene, oprava erbů a natírání desky astrolábu

Celkový počet: 58
Celkový počet: 58

Užití fotografií je možné pouze pro osobní potřebu uživatele portálu www.praha.eu. Užití fotografií pro jinou než osobní potřebu je možné pouze se souhlasem autora.