Kontrolní den, oprava erbů a demontáž lešení (Portál hlavního města Prahy)

27.7.2018 - Kontrolní den, oprava erbů a demontáž lešení

Celkový počet: 24
Celkový počet: 24

Užití fotografií je možné pouze pro osobní potřebu uživatele portálu www.praha.eu. Užití fotografií pro jinou než osobní potřebu je možné pouze se souhlasem autora.