Kontrolní den na lešení, oprava dveří (Portál hlavního města Prahy)

13.7.2018 - Kontrolní den na lešení, oprava dveří

Celkový počet: 30
Celkový počet: 30

Užití fotografií je možné pouze pro osobní potřebu uživatele portálu www.praha.eu. Užití fotografií pro jinou než osobní potřebu je možné pouze se souhlasem autora.