Komora apoštolů, příprava na instalaci apoštolů (Portál hlavního města Prahy)

15.8.2018 - Komora apoštolů, příprava na instalaci apoštolů

Celkový počet: 7
Celkový počet: 7

Užití fotografií je možné pouze pro osobní potřebu uživatele portálu www.praha.eu. Užití fotografií pro jinou než osobní potřebu je možné pouze se souhlasem autora.