V dílně orlojníka Petra Skály – kompletace hlavního stroje (Portál hlavního města Prahy)

10.7.2018 - V dílně orlojníka Petra Skály – kompletace hlavního stroje

Celkový počet: 25
Celkový počet: 25

Užití fotografií je možné pouze pro osobní potřebu uživatele portálu www.praha.eu. Užití fotografií pro jinou než osobní potřebu je možné pouze se souhlasem autora.