Instalace vitrážových okének v komoře apoštolů, kontrolní den – práce na lešení (Portál hlavního města Prahy)

17.8.2018 - Instalace vitrážových okének v komoře apoštolů, kontrolní den – práce na lešení

Celkový počet: 24
Celkový počet: 24

Užití fotografií je možné pouze pro osobní potřebu uživatele portálu www.praha.eu. Užití fotografií pro jinou než osobní potřebu je možné pouze se souhlasem autora.