Detaily kamenné výzdoby, socha Madony připravená k instalaci (Portál hlavního města Prahy)

25.8.2018 - Detaily kamenné výzdoby, socha Madony připravená k instalaci

Celkový počet: 34
Celkový počet: 34

Užití fotografií je možné pouze pro osobní potřebu uživatele portálu www.praha.eu. Užití fotografií pro jinou než osobní potřebu je možné pouze se souhlasem autora.