Sochy se vrátily na vnější stranu kaple, prostor pro apoštoly, vnitřek kaple (Portál hlavního města Prahy)

9.8.2018 - Sochy se vrátily na vnější stranu kaple, prostor pro apoštoly, vnitřek kaple

Celkový počet: 42
Celkový počet: 42

Užití fotografií je možné pouze pro osobní potřebu uživatele portálu www.praha.eu. Užití fotografií pro jinou než osobní potřebu je možné pouze se souhlasem autora.