Detaily ozdob na fasádě věže, nově upravené interiéry radnice (Portál hlavního města Prahy)

23.2.2018 - Detaily ozdob na fasádě věže, nově upravené interiéry radnice

Celkový počet: 18
Celkový počet: 18

Užití fotografií je možné pouze pro osobní potřebu uživatele portálu www.praha.eu. Užití fotografií pro jinou než osobní potřebu je možné pouze se souhlasem autora.