Osazování soch na fasádu věže (Portál hlavního města Prahy)

8.8.2018 - Osazování soch na fasádu věže

Celkový počet: 45
Celkový počet: 45

Užití fotografií je možné pouze pro osobní potřebu uživatele portálu www.praha.eu. Užití fotografií pro jinou než osobní potřebu je možné pouze se souhlasem autora.