Počátek stavby lešení (Portál hlavního města Prahy)

11.4.2017 - Počátek stavby lešení

Celkový počet: 22
Celkový počet: 22

Užití fotografií je možné pouze pro osobní potřebu uživatele portálu www.praha.eu. Užití fotografií pro jinou než osobní potřebu je možné pouze se souhlasem autora.