Celkový pohled, dřevěné sochy, okénka apoštolů, astroláb, kalendárium (Portál hlavního města Prahy)

18.10.2018 - Celkový pohled, dřevěné sochy, okénka apoštolů, astroláb, kalendárium

Celkový počet: 17
Celkový počet: 17

Užití fotografií je možné pouze pro osobní potřebu uživatele portálu www.praha.eu. Užití fotografií pro jinou než osobní potřebu je možné pouze se souhlasem autora.