Stroj věžních hodin, rozebírání a odmašťování součástek (Portál hlavního města Prahy)

26.10.2017 - Stroj věžních hodin, rozebírání a odmašťování součástek

Celkový počet: 21
Celkový počet: 21

Užití fotografií je možné pouze pro osobní potřebu uživatele portálu www.praha.eu. Užití fotografií pro jinou než osobní potřebu je možné pouze se souhlasem autora.