Práce na lešení, detaily kamenické výzdoby (Portál hlavního města Prahy)

16.7.2018 - Práce na lešení, detaily kamenické výzdoby

Celkový počet: 39
Celkový počet: 39

Užití fotografií je možné pouze pro osobní potřebu uživatele portálu www.praha.eu. Užití fotografií pro jinou než osobní potřebu je možné pouze se souhlasem autora.