Prohlídka lešení, kovové aplikace na sochách (Portál hlavního města Prahy)

10.8.2018 - Prohlídka lešení, kovové aplikace na sochách

Celkový počet: 6
Celkový počet: 6

Užití fotografií je možné pouze pro osobní potřebu uživatele portálu www.praha.eu. Užití fotografií pro jinou než osobní potřebu je možné pouze se souhlasem autora.