Prohlídka střechy s novou krytinou a nové cibule věže (Portál hlavního města Prahy)

24.11.2017 - Prohlídka střechy s novou krytinou a nové cibule věže

Celkový počet: 17
Celkový počet: 17

Užití fotografií je možné pouze pro osobní potřebu uživatele portálu www.praha.eu. Užití fotografií pro jinou než osobní potřebu je možné pouze se souhlasem autora.