Restaurátorské práce na vitrážích z radniční kaple (Portál hlavního města Prahy)

16.4.2018 - Restaurátorské práce na vitrážích z radniční kaple

Celkový počet: 11
Celkový počet: 11

Užití fotografií je možné pouze pro osobní potřebu uživatele portálu www.praha.eu. Užití fotografií pro jinou než osobní potřebu je možné pouze se souhlasem autora.