Demontáž apoštolů a jejich příprava na transport do restaurátorského ateliéru (Portál hlavního města Prahy)

8.1.2018 - Demontáž apoštolů a jejich příprava na transport do restaurátorského ateliéru

Celkový počet: 21
Celkový počet: 21

Užití fotografií je možné pouze pro osobní potřebu uživatele portálu www.praha.eu. Užití fotografií pro jinou než osobní potřebu je možné pouze se souhlasem autora.