Snímání desky kalendária z Orloje (Portál hlavního města Prahy)

25.5.2017 - Snímání desky kalendária z Orloje

Celkový počet: 20
Celkový počet: 20

Užití fotografií je možné pouze pro osobní potřebu uživatele portálu www.praha.eu. Užití fotografií pro jinou než osobní potřebu je možné pouze se souhlasem autora.