Snímání maskaronu – kamenného motivu lidské tváře - z fasády (Portál hlavního města Prahy)

9.5.2017 - Snímání maskaronu – kamenného motivu lidské tváře - z fasády

Celkový počet: 5
Celkový počet: 5

Užití fotografií je možné pouze pro osobní potřebu uživatele portálu www.praha.eu. Užití fotografií pro jinou než osobní potřebu je možné pouze se souhlasem autora.