Snímání ručiček věžních hodin a demontáž hodinových strojů (Portál hlavního města Prahy)

26.5.2017 - Snímání ručiček věžních hodin a demontáž hodinových strojů

Celkový počet: 16
Celkový počet: 16

Užití fotografií je možné pouze pro osobní potřebu uživatele portálu www.praha.eu. Užití fotografií pro jinou než osobní potřebu je možné pouze se souhlasem autora.