Dřevěné sochy z fasády věže po restaurování (Portál hlavního města Prahy)

19.9.2018 - Dřevěné sochy z fasády věže po restaurování

Celkový počet: 6
Celkový počet: 6

Užití fotografií je možné pouze pro osobní potřebu uživatele portálu www.praha.eu. Užití fotografií pro jinou než osobní potřebu je možné pouze se souhlasem autora.