Demontáž astrolábu a soch z fasády věže, práce na lešení před orlojem (Portál hlavního města Prahy)

12.1.2018 - Demontáž astrolábu a soch z fasády věže, práce na lešení před orlojem

Celkový počet: 32
Celkový počet: 32

Užití fotografií je možné pouze pro osobní potřebu uživatele portálu www.praha.eu. Užití fotografií pro jinou než osobní potřebu je možné pouze se souhlasem autora.