Makovice z vrcholu věže Staroměstské radnice obsahují měděné schránky (Portál hlavního města Prahy)

5.9.2017 - Makovice z vrcholu věže Staroměstské radnice obsahují měděné schránky

Celkový počet: 18
Celkový počet: 18

Užití fotografií je možné pouze pro osobní potřebu uživatele portálu www.praha.eu. Užití fotografií pro jinou než osobní potřebu je možné pouze se souhlasem autora.