Sundávání hodin z vrcholu věže (Portál hlavního města Prahy)

17.7.2017 - Sundávání hodin z vrcholu věže

Celkový počet: 18
Celkový počet: 18

Užití fotografií je možné pouze pro osobní potřebu uživatele portálu www.praha.eu. Užití fotografií pro jinou než osobní potřebu je možné pouze se souhlasem autora.