Sundavání ciferníků z věže Radnice (Portál hlavního města Prahy)

13.6.2017 - Sundavání ciferníků z věže Radnice

Celkový počet: 11
Celkový počet: 11

Užití fotografií je možné pouze pro osobní potřebu uživatele portálu www.praha.eu. Užití fotografií pro jinou než osobní potřebu je možné pouze se souhlasem autora.