Ukládání schránek na věž Staroměstské radnice (Portál hlavního města Prahy)

22.11.2017 - Ukládání schránek na věž Staroměstské radnice

Celkový počet: 23
Celkový počet: 23

Užití fotografií je možné pouze pro osobní potřebu uživatele portálu www.praha.eu. Užití fotografií pro jinou než osobní potřebu je možné pouze se souhlasem autora.