Vysvěcení kaple (Portál hlavního města Prahy)

18.9.2018 - Vysvěcení kaple

Celkový počet: 10
Celkový počet: 10

Užití fotografií je možné pouze pro osobní potřebu uživatele portálu www.praha.eu. Užití fotografií pro jinou než osobní potřebu je možné pouze se souhlasem autora.