Zahájení rekonstrukce věže (Portál hlavního města Prahy)

6.4.2017 - Zahájení rekonstrukce věže

Celkový počet: 23
Celkový počet: 23

Užití fotografií je možné pouze pro osobní potřebu uživatele portálu www.praha.eu. Užití fotografií pro jinou než osobní potřebu je možné pouze se souhlasem autora.